Jak jsem hlasoval

Seznam všech mých hlasování na webu Poslanecké sněmovny

  Majetkové přiznání

Záznam v centrálním registru Ministerstva spravedlnosti

  Moje výstupy v Poslanecké sněmovně

Přepis výstupů z jednání v rámci schůzí Poslanecké sněmovny

  Veřejný kalendář