';
side-area-logo

Koncem ledna (21. – 26. 1. 2018) mě čekala první významná zahraniční cesta. Stal jsem se členem Parlamentního shromáždění Rady Evropy (Parliamentary Assembly of the Council of Europe, zkráceně PACE), organizace, která vznikla v důsledku druhé světové války a od roku 1949 zajišťuje dialog mezi evropskými zeměmi. Dnes představuje společenství 47 členských zemí s 324 delegáty, kteří se pravidelně setkávají.

Cestu jsme s českými kolegy absolvovali ve stylovém armádním speciálu Jak-40. Náš cíl, Štrasburk, leží na hranicích mezi Francií a Německem. Na architektuře je znát že Alsasko byla hraniční oblast, často měnící majitele.

První dojmy

Hned v neděli jsem absolvoval školení pro nováčky a následně návštěvu u stálého velvyslance ČR při PACE, pana Emila Ruffera, se kterým jsme konzultovali agendu na následujících 5 dní. V pondělí ráno jsem navštívil schůzi frakce ALDE (Aliance liberálů a demokratů pro Evropu), do které jsem následně vstoupil, neboť tato platforma je nejvíce blízká pirátskému programu. Členové frakce, se kterými jsem měl možnost mluvit, jsou veskrze liberálního smýšlení a ve svých národních parlamentech se často zabývají pirátskými tématy (např. ochrana síťové neutrality či osobních údajů). Také mě čekalo první zasedání výboru pro rovné příležitosti (Equality and Non-discrimination), jehož zasedání jsem se účastnil.

PACE je vedle Výboru ministrů druhým orgánem Rady Evropy. Do PACE nominují delegáty parlamenty členských států na základě poměrného zastoupení. Česká delegace má 7 členů (5 poslanců, 2 senátoři). Každý člen může vstoupit do jedné z 6 frakcí (lidovci, socialisté, liberálové, konzervativci atp.). PACE zasedá čtyřikrát do roka po pěti dnech. Všechna jednání jsou simultánně tlumočena do angličtiny, stačí si nasadit sluchátka.

Pracuje se v sále, na chodbách i kantýně

Každodenní program by se dal popsat jako hlasování, konference, rozhovory, rychlé přeběhnutí budovy při obědové přestávce a další hlasování. Pracovní den trvá cca 12 hodin, když člověk nepočítá neformální setkání. Právě navazování kontaktů napříč Evropou považuji za klíčový benefit této cesty. Možnost porovnat problémy okolních zemí a jejich řešení, různé názory na reformu EU a další témata.

Jak už jsem naznačil, diskuse neprobíhá jen při oficiálních zasedáních, ale i mimo ně. V kanceláři (kamrlíku) české delegace jsme s kolegy přivítali jordánskou delegaci, se kterou jsme hovořili především o migraci z válečných oblastí, neboť Jordánsko momentálně poskytuje azyl milionům uprchlíků, čímž významně pomáhá Evropě.

Také jsem navštívil konferenci pořádanou British Committee for Iran Freedom, kde jsem podepsal otevřený dopis za propuštění zadržených protirežimních demonstrantů, se kterými je veden nespravedlivý proces.

Troufám si tvrdit, že na dalším zasedání už budu jako ryba ve vodě a budu se moct aktivněji zapojit do příprav textů, diskusí a dalších projektů. Mým cílem také bude osvěta o Radě Evropy v Česku, neboť se této instituci nedostává příliš pozornosti, přestože má na světové politické scéně unikátní postavení a nejen pro Evropu je její význam veliký.

Můj profil PACE: http://www.assembly.coe.int/nw/xml/AssemblyList/MP-Details-EN.asp?MemberID=7854

Jak to funguje

Na plénu se vede rozprava k rezolucím a pozměňovacím návrhům (často jde o formulace) a následně se o nich hlasuje. Rozprava je prokládána projevy hostů (tentokrát např. dánská princezna, rakouský či arménský prezident). Plénum zasedá většinou dvakrát denně. Mezitím zasedají výbory, kde se stejně jako v českém parlamentu podrobně diskutují návrhy rezolucí a zpráv, spadající do agendy daného výboru. Stanovisko výboru se pak prezentuje opět na plénu, stejně jako argumenty jednotlivých frakcí.
Doporučit
  • Facebook
  • Twitter
Sdílet
Štítky
Napište komentář