Běžná agenda

  • členství ve výboru pro evropské záležitosti a ve výboru pro obranu (aktivní připomínkování, zpravodajování důležitých témat, interpelace vlády, ověřování zápisů)
  • v rámci výboru pro evropské záležitosti aktivní účast na zasedáních výborů Evropského parlamentu se zástupci národních parlamentů (ICM)
  • členství ve stálé delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy (aktivní účast ve výboru pro rovné příležitosti, vnášení pirátských témat při diskusích ve frakci ALDE)
  • členství v podvýboru pro mládež a volnočasové aktivity a v podvýboru pro migraci a azylovou politiku
  • intenzivní komunikace s experty, akademiky a zástupci občanských iniciativ
  • informování veřejnosti: besedy, video streamy, články a neformální posezení ve Středočeském kraji

V rámci poslaneckého klubu Pirátů jsem v pracovní skupině k evropské, zahraniční a obranné politice. Spolu s kolegou Mikulášem Peksou se podílím na plnění programové priority Aktivní účast na rozhodování v EU (https://redmine.pirati.cz/issues/8106). Dále jsem za pirátský klub styčnou osobou pro oblast lidských práv a mládežnických (studentských) spolků.

Aktuální projekty

Seznam mých aktuálních projektů najdete v systému Redmine.